Thông thường, chứng mất ngủ được xem là triệu chứng chỉ xảy ra đối với người lớn. Thế nhưng,