Mất ngủ ở người cao tuổi là một trong những rối loạn đi kèm tuổi tác. Rối loạn này