Hiện nay, trên trị trường xuất hiện rất nhiều nơi bán cây xạ đen giả khiến khách hàng rất