Cây hoàn ngọc hay có cách gọi khác là cây con khỉ, cây đít khỉ là vị thuốc nam